Een biografie laten maken begint met een kennismaking. Tijdens dit eerste gesprek legt u ons uit wat u precies voor ogen staat. Over wie gaat het boek? Hebt u al een bepaalde structuur of thema in gedachten? Wie zijn mogelijke schrijvers? Wanneer moet het af zijn?

Offerte biografie
Op basis van dit eerste gesprek (en eventueel nog wat overleg tussendoor) kunnen we u een gedetailleerd voorstel doen, gekoppeld aan een heldere en uitgebreide offerte.

Opdracht geven voor de biografie
Is de offerte akkoord? Dan kunnen we een overeenkomst tekenen. Hierin leggen we naast de prijs voor de biografie ook de diverse werkafspraken vast: hoeveel interviews, met wie, tijdspad en wat er nog meer komt kijken bij het maken van een biografie.

De productie van de biografie
Alles gaat altijd in overleg. Vanzelfsprekend maken we heldere afspraken en bij voorkeur lassen we tussentijds enkele sessies in om zeker te zijn dat de biografie aan uw verwachtingen voldoet.
In principe gaan de tussentijdse presentaties altijd via De Biograaf. Wij presenteren het (on)voltooide werk alleen als het voldoet aan onze eigen strenge normen.

De opdrachtgever heeft het laatste woord
Wij werken met ervaren, creatieve mensen die uiteraard aan de slag gaan volgens hun eigen inzichten en de biografie maken in hun eigen specifieke stijl. Zij zetten hun talent en vakmanschap in om uw verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Maar uiteindelijk bepaalt ú - de opdrachtgever - wat er in het boek komt en wat niet.

Scroll to Top